กรมสรรพสามิต กำหนดอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลทั้งระบบ ช่วยเกษตรกร-ลดปัญหาสวล.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ ให้ได้ราคาดีขึ้นและเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น กรมสรรพสามิตได้กำหนดอัตราภาษีไบโอดีเซลใหม่ สำหรับน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มไม่เกิน 4% ให้เก็บภาษีภาษีสรรพสามิต 6.44 บาทต่อลิตร มีส่วนผสม 4-7% เก็บอัตรา 5.99 บาทต่อลิตร มีส่วนผสม 7-9% เก็บอัตรา 5.93 บาทต่อลิตร มีส่วนผสม 9-14% เก็บอัตรา 5.8 บาทต่อลิตร มีส่วนผสม 14-19% เก็บอัตรา 5.48 บาทต่อลิตร และมีส่วนผสม 19-24% เก็บอัตรา 5.153 บาทต่อลิตร

เดิมอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลมี 2 อัตรา คือ ไบโอดีเซล (B7) อัตรา 5.98 บาทต่อลิตร และไบโอดีเซล (B20) อัตรา 5.12 บาทต่อลิตร ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศให้มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B10) และได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปกำหนดอัตราภาษีให้เหมาะสม

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซลที่ไม่มีการผสมน้ำมันปาล์ม (B0) อัตรา 6.44 บาทต่อลิตร มีการใช้น้ำมันดีเซลปีละ 2 แสนล้านลิตร เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมน้ำมันปาล์ม 2 หมื่นล้านลิตร เป็นเงินภาษีที่เก็บจากน้ำมันดีเซลปีละ 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งในอนาคตจะเก็บภาษีในส่วนนี้ได้ลดลง หากมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

"นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้มีนโยบายให้กรมสรรพสามิตทำโครงสร้างเก็บภาษีน้ำมันไบโอดีเซลทั้งระบบ ให้เกิดความยืดหยุ่นในการเก็บภาษี และให้ผู้ผลิตปรับใช้น้ำมันปาล์มผสมในน้ำมันได้มากน้อยตามฤดูกาลผลิตมากขึ้น รวมถึงรองรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในอนาคตด้วย"นายพชร กล่าว