B จะเพิ่มทุนขายผถห.เดิม รองรับแผนขยายงาน ,ศึกษาลงทุนธุรกิจพลังงานต่อยอด สร้างผลตอบแทนมั่นคง

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี จิสติกส์ (B) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 871.1 ล้านหุ้น ราคา 0.33 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 287 ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพราะมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ดีในอนาคต มีดีมานด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการต่อยอดแผน B2E (Begistics to Energy)

นอกจากนี้ยังรองรับการลงทุนในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า รวมถึงลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสดที่มีทำให้เกิดรายได้ ผลกำไรและก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหลักที่มีการขยายตัว

"บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการภายใน การขยายธุรกิจโลจิสติกส์ให้สามารถบริการได้ครบวงจร รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมและมีความคล่องตัว ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนการบริการที่มีผลต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ"นายพงศ์ศิริ กล่าว

การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ได้เริ่มสะท้อนสู่ผลประกอบการของบริษัทอย่างชัดเจน ตั้งแต่ไตรมาส 4/61 จนถึงไตรมาส 1/62 จากตัวเลขกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เริ่มติดลบน้อยลงเหลือแค่หลักแสน จากในอดีตเคยติดลบมากถึง 20 ล้านบาท โดยภายในปี 62 บริษัทคาดการณ์ว่า EBITDA จะพลิกมาเป็นบวก จากแนวโน้มของธุรกิจหลักจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ มีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและยกระดับการให้บริการ นอกเหนือจากการให้บริการท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า บริษัทยังเพิ่มการให้บริการด้านการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงต่อยอดกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ การให้คำปรึกษาด้านการค้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบมจ.บี จิสติกส์ จำกัด (B) มีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,284.98 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 0.68 บาท/หุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 871.1 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1:1 ราคา 0.33 บาท/หุ้น และส่วนที่เหลือรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ก.ค. 62 เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น