ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

 กรกฎาคม 2563                                                           
 23 ก.ค.-28 ก.ย.   MFEC    เสนอซื้อ     106,390,307 หุ้น หุ้นละ 5.00 บาท                           

 สิงหาคม 2563                                                           
 03 ส.ค.-07 ก.ย.   TIW    เสนอซื้อ     6,000,000 หุ้น หุ้นละ 181.00 บาท                           

 สิงหาคม 2563                                                           
 04 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            MORE    XW       12 : 1                                      
            MINT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  563,293,156 หุ้น                                  
            PROUD   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  88 หุ้น                                      
            TH     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,506 หุ้น                                     
            SIAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 05 ส.ค.       SUPER-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                        
            DOHOME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
                         หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 06 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            SAWAD   XD       หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            GULF    XR       10 : 1 @ 30.00 บาท (จองซื้อ 14 - 18 ก.ย. 2563)                   
            MINT    XW       22 : 1                                      
            SUPER-W4  XE       1 : 1 @ 2.49 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 7 - 30 ส.ค. 2563)                   
 07 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            W     XR       1 : 0.30 @ 0.12 บาท (จองซื้อ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2563)                 
 10 ส.ค.       RP     XD       หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                         หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            WHART   XD       หุ้นละ 0.1780 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            WHABT   XN       หุ้นละ 0.02 บาท                                  
            WHART   XN       หุ้นละ 0.0135 บาท                                 
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 11 ส.ค.       DREIT   XD       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            TCAP    XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            TCAP-P   XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 13 ส.ค.       CPNCG   XD       หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            DIF    XD       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            GC     XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            NC     XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            POPF    XD       หุ้นละ 0.247 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            PPF    XD       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PTTEP   XD       หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            RAM    XD       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            SCC    XD       หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            ALL    XW       4 : 1                                      
 14 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.87 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1268 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 15 ส.ค.       BM-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                        
 17 ส.ค.       GC     XD       หุ้นละ 0.2497 บาท (รอบ 1 มี.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            SNC    XD       หุ้นละ0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            SAWAD   XW       25 : 1                                      
            BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 18 ส.ค.       SKY    XD       หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                     
                         หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                          
 19 ส.ค.       PLE    XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 20 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 21 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 26 ส.ค.       RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 27 ส.ค.       CWT    XW       10 : 1                                      
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1780 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 28 ส.ค.       DREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            GC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            PTTEP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            RP     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                         หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SAWAD   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            SCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SNC    จ่ายปันผล     หุ้นละ0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          

 กันยายน 2563                                                           
 01 ก.ย.       ORI    XD       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            NC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.247 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SUPER-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                        
 04 ก.ย.       DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 09 ก.ย.       GC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2497 บาท (รอบ 1 มี.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            ZEN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 11 ก.ย.       PLE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 17 ก.ย.       TSF    XR       1 : 2 @ 0.02 บาท                                 
 18 ก.ย.       AMATA   XR       12.8554217 : 1 (จองซื้อ 9 - 16 ต.ค. 2563)                     
 25 ก.ย.       ORI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       

 ตุลาคม 2563                                                            
 09 ต.ค.       SKY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                     
                         หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                          
 15 ต.ค.       NBC    XR       5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 12 - 18 พ.ย. 2563)