ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 190,598.25 ลบ.

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 - 31 กรกฎาคม 2563) 
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (3 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 190,598.25 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,532.75 ล้านบาท 
ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 55% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 126,165 ล้านบาท 
เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) 
ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 46,718 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) 
มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,126 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
     สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.4 ปี) LB386A (อายุ 17.9 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.4 ปี) 
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,230 ล้านบาท 7,003 ล้านบาท และ 5,417 ล้านบาท ตามลำดับ
     ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE217A (BBB+) 
มูลค่าการซื้อขาย 1,446 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,010 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น LHFG217A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 976 ล้านบาท
     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรปรับลดลงเล็กน้อย ประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยประธาน Fed ได้กล่าวว่า ยังไม่มีแผนที่จะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ 
และพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการ GDP ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 2/2563 โดยระบุว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวลง 32.9% ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 34.7% ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า 
     สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +4,639 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ
ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -1,199 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) + 5,837 ล้านบาท 
และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                 สัปดาห์นี้    สัปดาห์ก่อนหน้า  เปลี่ยนแปลง       สะสมตั้งแต่ต้นปี
                         (29 - 31 ก.ค. 63) (20 - 24 ก.ค. 63)     (%)  (1 ม.ค. - 31 ก.ค. 63)

มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)      190,598.25     427,728.97   -55.44%      12,831,258.35
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)               63,532.75     85,545.79   -25.73%        89,729.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)          117.67       117.45    0.19%     
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index)           104.50       104.43    0.07%    

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้     1 เดือน  6 เดือน  1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  15 ปี  30 ปี
สัปดาห์นี้ (31 ก.ค. 63)     0.45   0.49  0.50  0.55  0.78  1.27  1.52  2.07
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 ก.ค. 63)   0.44   0.49  0.50  0.56  0.81  1.30  1.55  2.07
เปลี่ยนแปลง (basis point)     1    0   0   -1   -3   -3   -3   0

หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้