สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 24 ก.พ.63

     ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ XD    ชื่อหุ้น            ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ก.พ.63   FTREIT         0.1670 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   11 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   GLANDRT         3.9040 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   GLANDRT         0.2078 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   INTUCH          1.30 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63       -
25 ก.พ.63   LHHOTEL         0.2900 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   LHPF          0.0900 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   LHSC          0.1550 บาท   เงินสด        1 พ.ย.-31 ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   QHHR          0.1980 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   QHPF          0.2430 บาท   เงินสด       1 พ.ย.61-31 ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
25 ก.พ.63   THCOM           0.20 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  21 เม.ย.63       -
25 ก.พ.63   VGI           0.045 บาท   เงินสด        1 เม.ย.-30 ก.ย.62   6 มี.ค.63       -
26 ก.พ.63   BTSGIF          0.181 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63       -
26 ก.พ.63   FUTUREPF        0.3616 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63       -
26 ก.พ.63   GPSC           0.80 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  17 เม.ย.63       -
26 ก.พ.63   IMPACT          0.30 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63       -
26 ก.พ.63   IRPC           0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  24 เม.ย.63       -
26 ก.พ.63   LPN            0.40 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   9 เม.ย.63       -
26 ก.พ.63   PLANB          0.0618 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   11 มี.ค.63       -
26 ก.พ.63   QHOP           0.12 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 มี.ค.63       -
27 ก.พ.63   CPTGF          0.2110 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   16 มี.ค.63       -
27 ก.พ.63   EGATIF         0.1900 บาท   เงินสด   1 ต.ค.-31ธ.ค.62 และกำไรสะสม   16 มี.ค.63       -
27 ก.พ.63   GGC            0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  29 เม.ย.63       -
27 ก.พ.63   GGC            0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  29 เม.ย.63       -
27 ก.พ.63   GVREIT         0.2165 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63       -
27 ก.พ.63   SPVI           0.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  22 เม.ย.63       -
27 ก.พ.63   TFFIF          0.1163 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   16 มี.ค.63       -
27 ก.พ.63   TOP            0.50 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  21 เม.ย.63       -
27 ก.พ.63   TTLPF          0.4000 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   16 มี.ค.63       -
28 ก.พ.63   DELTA           1.80 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   9 เม.ย.63       -
28 ก.พ.63   HREIT          0.1987 บาท   เงินสด   1 ต.ค.-31ธ.ค.62 และกำไรสะสม   30 มี.ค.63       -
28 ก.พ.63   MBKET           0.18 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  20 เม.ย.63       -
28 ก.พ.63   PICO           0.25 บาท   เงินสด       1 พ.ย.61-31 ต.ค.62   20 มี.ค.63       -
28 ก.พ.63   PM            0.53 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63       -
28 ก.พ.63   PPP            0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63       -
28 ก.พ.63   PT            0.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63       -
28 ก.พ.63   PTTGC           1.00 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  28 เม.ย.63       -
28 ก.พ.63   SNC            0.35 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31ธ.ค.62 และกำไรสะสม  27 เม.ย.63       -
28 ก.พ.63   TASCO           1.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  24 เม.ย.63       -
2 มี.ค.63   AMATAR          0.17 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   20 มี.ค.63       -
2 มี.ค.63   BLAND           0.04 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   13 มี.ค.63       -
2 มี.ค.63   GAHREIT          0.30 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   18 มี.ค.63       -
2 มี.ค.63   TIF1           0.16 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   18 มี.ค.63       -
2 มี.ค.63   TLHPF           0.37 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   18 มี.ค.63       -
2 มี.ค.63   TU            0.22 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  22 เม.ย.63       -
3 มี.ค.63   BCPG           0.16 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63       -
3 มี.ค.63   BKKCP           0.20 บาท   เงินสด  1 ต.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   19 มี.ค.63       -
3 มี.ค.63   CPI           0.071 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
3 มี.ค.63   DCC           0.027 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
3 มี.ค.63   MAKRO           0.56 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
3 มี.ค.63   MIPF           0.42 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   19 มี.ค.63       -
3 มี.ค.63   SGP            0.25 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   14 พ.ค.63       -
3 มี.ค.63   SUPEREIF        0.23038 บาท   เงินสด        7 ส.ค.-31 ธ.ค.62   19 มี.ค.63       -
4 มี.ค.63   BCP            0.30 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  24 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   BOL            0.09 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  10 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   CPNREIT         0.406 บาท   เงินสด  1 ต.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   20 มี.ค.63       -
4 มี.ค.63   ICN            0.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
4 มี.ค.63   IFS           0.235 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
4 มี.ค.63   KSL            0.05 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   20 มี.ค.63       -
4 มี.ค.63   PTT            1.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   RATCH           1.25 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  23 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   RS            0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  24 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   SAT            1.00 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
4 มี.ค.63   SCCC           4.00 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   3 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   SPF            0.30 บาท   เงินสด  1 ต.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   20 มี.ค.63       -
4 มี.ค.63   THANI           0.16 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  27 เม.ย.63       -
4 มี.ค.63   TITLE       0.0055555556 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
4 มี.ค.63   TITLE            10 : 1    หุ้น        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
4 มี.ค.63   TPRIME         0.1443 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   23 มี.ค.63       -
5 มี.ค.63   AJ            0.23 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   ASK            1.72 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   13 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   BIZ            0.25 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   BOFFICE         0.1961 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   16 มี.ค.63       -
5 มี.ค.63   FSMART          0.34 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  28 เม.ย.63       -
5 มี.ค.63   GOLDPF         0.1850 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 มี.ค.63       -
5 มี.ค.63   GULF           1.30 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  28 เม.ย.63       -
5 มี.ค.63   KPNPF          0.1065 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   20 มี.ค.63       -
5 มี.ค.63   MJLF          0.1750 บาท   เงินสด        1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   20 มี.ค.63       -
5 มี.ค.63   PAP            0.27 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   PHOL           0.10 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   SPRC          0.0625 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
5 มี.ค.63   SVH           10.00 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
6 มี.ค.63   BUI            0.25 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
6 มี.ค.63   CBG            1.20 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
6 มี.ค.63   EGCO           3.25 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63       -
6 มี.ค.63   JCT            4.20 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
6 มี.ค.63   SYNEX           0.32 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
6 มี.ค.63   TIGER           0.18 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
6 มี.ค.63   TNP            0.03 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
9 มี.ค.63   AYUD           0.75 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   12 พ.ค.63       -
9 มี.ค.63   SR            0.03 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
10 มี.ค.63   MGT            0.04 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
10 มี.ค.63   SAAM           0.025 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   18 พ.ค.63       -
11 มี.ค.63   DOHOME     0.018518518519 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
11 มี.ค.63   DOHOME            6 : 1    หุ้น        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
11 มี.ค.63   PSH            0.95 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
13 มี.ค.63   PDG            0.10 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
13 มี.ค.63   SPG            0.70 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   20 พ.ค.63       -
16 มี.ค.63   AGE            0.09 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
19 มี.ค.63   MACO           0.016 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
19 มี.ค.63   NTV            1.58 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
19 มี.ค.63   TBSP           0.45 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
19 มี.ค.63   TKS            0.40 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   18 พ.ค.63       -
31 มี.ค.63   CPN            1.30 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
31 มี.ค.63   SF            0.22 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  16 เม.ย.63       -
3 เม.ย.63   COTTO          0.012 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63       -
3 เม.ย.63   Q-CON           0.18 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63       -
8 เม.ย.63   GPI            0.08 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  24 เม.ย.63       -
9 เม.ย.63   BPP            0.30 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  28 เม.ย.63       -
9 เม.ย.63   SCB            4.00 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  29 เม.ย.63       -
9 เม.ย.63   SCB-P           4.00 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  29 เม.ย.63       -
9 เม.ย.63   SCC            7.00 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  27 เม.ย.63       -
9 เม.ย.63   TOG            0.15 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
10 เม.ย.63  BANPU           0.25 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
10 เม.ย.63  BANPU           0.25 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
10 เม.ย.63  S11            0.28 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
10 เม.ย.63  SAMCO           0.09 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
16 เม.ย.63  GC            0.28 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
16 เม.ย.63  KTC            0.88 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
17 เม.ย.63  TIPCO           0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
20 เม.ย.63  AMATAV          0.05 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  KGI           0.341 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  AIT            1.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  MAJOR           0.70 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  YUASA           0.35 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  APP            0.15 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  ROH           1.4346 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  CPF            0.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  TEAMG           0.06 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  FLOYD           0.09 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   13 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  RSP            0.05 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  VL            0.02 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  KWC            9.50 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  MTC            0.30 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  NVD            0.04 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   18 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  PIMO           0.018 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  SKR            0.07 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  TACC           0.14 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  UBIS           0.25 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  AHC            0.45 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  BIG            0.03 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  CIMBT          0.005 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  CPR            0.13 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  ICC            0.70 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  L&E            0.14 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  PR9            0.14 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  SC            0.19 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  SSF           0.2063 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  WPH           0.0579 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   CPALL           1.25 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   LST            0.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   NYT            0.50 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   S & J           1.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   SINGER          0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   SMART           0.05 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPA            0.45 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPCH           0.123 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   UPOIC          0.025 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   VNT            1.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   ASEFA           0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   SABINA          0.62 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   SCN            0.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   SIS            0.55 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   THREL           0.13 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62       -       -
8 พ.ค.63   COM7           0.60 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   COM7           0.20 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63   ปันผลพิเศษ
8 พ.ค.63   JUBILE          0.49 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TMB            0.01 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   QTC            0.15 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -