BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 301.33 ลบ.ราคาเฉลี่ย 118.17 บ./หุ้น

ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 24 หลักทรัพย์ 34 รายการ
พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 301.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 118.17 บาท

รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 24 หลักทรัพย์ 34 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์    รายการ    จำนวนหุ้น     มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์

(พันบาท) (บาท)

KBANK        5   2,550,000  301,325.27  118.17  10.00
RAM         1    450,000   63,000.00  140.00   0.50
SPI         1    874,800   56,862.00   65.00   1.00
AOT13C2010A     4  54,000,000   37,400.00   0.69   0.00
CPALL        1    500,000   35,875.00   71.75   1.00
KBANK-F       1    254,900   29,315.74  115.01  10.00
BSET100       1   2,938,800   27,792.23   9.46  10.00
BANPU        1   4,000,000   27,200.00   6.80   1.00
PTTEP        2    200,000   18,700.00   93.50   1.00
BTSGIF       1   2,000,000   14,750.00   7.38  10.08
SCB         1    100,300   8,975.07   89.48  10.00
ADVANC       2    40,000   8,538.60  213.47   1.00
ANAN        1   5,000,000   8,500.00   1.70   0.10
KBAN13C2010B    2  10,000,000   7,875.00   0.79   0.00
VRANDA       1   1,200,000   7,200.00   6.00   5.00
SMT         1   4,500,000   5,400.00   1.20   1.00
SCC13C2009A     1   5,000,000   4,650.00   0.93   0.00
TMB         1   4,000,000   4,560.00   1.14   0.95
PTT         1    100,000   3,850.00   38.50   1.00
IVL         1    110,300   3,633.28   32.94   1.00
KTC         1    81,900   3,491.40   42.63   1.00
WHART        1    200,000   3,400.00   17.00   9.06
AOT         1    49,000   3,283.00   67.00   1.00
S5013P2009D     1   3,000,000   1,620.00   0.54   0.00

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย