บอร์ด SE-ED อนุมัติกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 250 ลบ.ใช้คืนเงินกู้ระยะสั้น-เสริมสภาพคล่อง

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) อนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น และเสริมสภาพคล่องของบริษัท


Symbol: SE-ED