ตลท.ให้ NRF ใช้เกณฑ์ Cash Balance ช่วง 19 ต.ค.-27 พ.ย.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์                     ชื่อย่อ     วันเริ่มต้น     วันสิ้นสุด
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)     NRF    19 ต.ค.2563   27 พ.ย.2563
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Symbol: NRF