COVID-19: สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 344 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานในวันนี้ว่า พบผู้ติดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 344 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 31,960 ราย

อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการตรวจที่ลดลง

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก โดยมีเพียง 4 รายที่เป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้อาศัยถาวร