สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 17 ส.ค.63

     ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ XD    ชื่อหุ้น           ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล            รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 ส.ค.63  BOFFICE        0.2497 บาท   เงินสด   1 มี.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
17 ส.ค.63  LHPF           0.05 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
17 ส.ค.63  SNC           0.35 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   28 ส.ค.63       -
18 ส.ค.63  HREIT         0.1715 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   18 ก.ย.63       -
18 ส.ค.63  SKY            30 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   9 ต.ค.63       -
18 ส.ค.63  SKY      0.001851851932 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   9 ต.ค.63       -
19 ส.ค.63  ADVANC          3.24 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  BH            1.15 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   4 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  BH-P           1.15 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   4 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  FTREIT         0.1670 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  PLE           0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  SAT           0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  TACC           0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
19 ส.ค.63  TPRIME         0.1283 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   7 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  AUCT           0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   2 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  INSET          0.038 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  PM            0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  PT            0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  SAAM          0.037 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  TNP           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  INTUCH          1.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
20 ส.ค.63  TPCH          0.088 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  BSBM           0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  CBG           0.90 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   4 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  SFLEX          0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  SMPC           0.37 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  SUN           0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  THIP           0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
21 ส.ค.63  TQM           1.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  AIT           0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  ASP           0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  BROOK          0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   10 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  DCC           0.045 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  GVREIT         0.1765 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  GVREIT         0.1765 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  KAMART          0.03 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  KCE           0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  M            0.50 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   10 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  MAKRO          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  MGT           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  OTO           0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  QH            0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  RJH           0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   7 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  RPH           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   7 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  SINGER          0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  SPCG           0.55 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  TKN           0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  B-WORK         0.1923 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  JUBILE          0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  KCAR           0.22 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  PHOL           0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  PSH           0.31 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SGP           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SPALI          0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SYNEX          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   7 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TEAMG          0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TFG           0.03 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TU            0.32 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  ARROW          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  BGC           0.09 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  BRRGIF        0.02769 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  CHG           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  FSMART          0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  HUMAN          0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  JMART          0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  JMT           0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  KUN           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  MBAX           0.32 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PDG           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PIMO          0.018 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PTG           0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   21 ต.ค.63       -
26 ส.ค.63  SABINA          0.35 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  UEC           0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  VL            0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AIMCG          0.10 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AIMIRT          0.21 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AJ            0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  APURE          0.05 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AYUD           0.75 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BCH           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BJC           0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BKI           3.00 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BOL           0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  DDD           0.358 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  FTE           0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  HTECH          0.035 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   14 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  IVL           0.175 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  KIAT           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LALIN          0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LH            0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LPH           0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MBKET          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MCS           0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MEGA           0.36 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  NOBLE          1.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  OSP           0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  QLT           0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   7 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SENA         0.129031 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SMIT           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SWC           0.125 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  THE           0.03 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TKS           0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TOA           0.27 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TSR           0.085 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  UVAN           0.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  VCOM           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  WINNER          0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  AMATA          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  AMATAR         0.170 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  BGRIM          0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  CPF           0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  CSS           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  SEAFCO          0.04 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   10 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  TVO           0.90 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  XO           0.168 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  CCET           0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  SYNTEC          0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   11 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   ORI           0.29 บาท   เงินสด   1 มิ.ย.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   25 ก.ย.63       -
6 ต.ค.63   CHAYO           20 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   21 ต.ค.63       -
6 ต.ค.63   CHAYO        0.0027777 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 ต.ค.63       -