ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2563

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     ชนิด                ราคา (บาท)

     มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก.       2.15-2.40
     มันเส้น/100 กก.           
     - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา    740-750
     - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี     750-760
     มันอัดเม็ดแข็ง/100 กก.            -
     แป้งมันซูปเปอร์ไฮเกรด /100 กก.        -
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     ที่มา: กรมการค้าภายใน