ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

 สิงหาคม 2563                                                        
 28 ส.ค.-04 พ.ย.   WG     เสนอซื้อ     17,850,000 หุ้น หุ้นละ 187.67 บาท                       

 ตุลาคม 2563                                                        
 26 ต.ค.       DHOUSE   หลักทรัพย์ใหม่   840,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)               
            AMATA   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  83,000,000 หุ้น                               
            UPA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  3,460,342,750 หุ้น                             
            MK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
 28 ต.ค.       HREIT   XR       1 : 0.1956                                
 30 ต.ค.       LANNA   XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 31 ต.ค.       SANKO-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                     

 พฤศจิกายน 2563                                                       
 02 พ.ย.       UMS    XR       8 : 5 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 21-25 ธ.ค. 2563)                 
            META-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย                                       
 03 พ.ย.       META-W4  XE       1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 พ.ย. 2563)               
            ECOMM   XN       -                                     
            EFOOD   XN       -                                     
            EICT    XN       -                                     
            ESET50   XN       -                                     
            TLHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 31 ส.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 04 พ.ย.       SSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 05 พ.ย.       ENGY    XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            MC     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            NBC    XR       5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 1 - 15 ธ.ค. 2563)                 
            JCK    XW       2 : 1                                   
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.85 บาท (รอบ 1 มี.ค.- 31 ส.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มี.ค.- 31 ส.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.154 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 09 พ.ย.       JMT    XW       9.76092 : 1                                
            HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            WIIK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 12 พ.ย.       KC     XR       1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 15 - 21 ธ.ค. 2563)                
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1894 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
 18 พ.ย.       ENGY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            LANNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 25 พ.ย.       ALT-W1   XE       1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ธ.ค. 2563)                
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 26 พ.ย.       PRIME-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                     
            PRIME-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                     
 27 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
            PRIME-W1  XE       1 : 1.3946 @ 1.0752 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)            
            PRIME-W2  XE       1 : 1.3095 @ 1.5273 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)            
            META-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์                                       

 ธันวาคม 2563                                                        
 01 ธ.ค.       TFI    XR       1 : 6 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 18-24 ธ.ค. 2563)                 
            TFI    XW       2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน                       
 16 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
 22 ธ.ค.       W     XW       2.5 : 1                                  
 23 ธ.ค.       PRIME-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                     
            PRIME-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                     
 24 ธ.ค.       BGC    XR       1 : 0.35294 @ 10.20 บาท (จองซื้อ 19-25 ม.ค. 2564)              
            BGC    XW       1 : 0.36256