ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.17/22 ระหว่างวันผันผวนก่อนกลับมาอ่อนค่าจากช่วงเช้า จากการเมืองกดดัน

     นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 31.17/22 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วง
เช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.13 บาท/ดอลลาร์
     วันนี้เงินบาทค่อนข้างผันผวน โดยช่วงเช้าเงินบาทอ่อนค่า ส่วนช่วงบ่ายค่อนข้างนิ่งและย่อตัวลง จากนั้นเริ่มกลับขยับขึ้นในช่วง
ท้ายตลาด โดยน่าจะเป็นผลจากปัจจัยในประเทศเข้ากดดันทั้งเรื่องการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน ตลอดจนการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน
หยุด ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่ผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้มีประเด็นเซอร์ไพร์สตลาด จึงทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินอื่นๆ
     นักบริหารเงิน คาดว่า พรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10-31.30 บาท/ดอลลาร์

     * ปัจจัยสำคัญ

     - เงินเยนอยู่ที่ระดับ 104.51/94 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่ระดับ 105.90 เยน/ดอลลาร์
     - เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1778/1822 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเช้าที่ระดับ 1.1764 ดอลลาร์/ยูโร
     - ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,284.40 จุด ลดลง 9.08 จุด (-0.70%) มูลค่าการซื้อขาย 46,007 ล้านบาท
     - สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,106.44 ลบ.(SET+MAI)
     - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสิน
เชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่
สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือกเป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อ 
โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายรวมไม่เกิน 20,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนแต่ละ
สัญญาไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม และกำหนดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
ใดๆ รวมกันไม่เกิน 25% ต่อปี
     - ธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิง THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%
     - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ได้ทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Overnight Index Swap) กับกอง
ทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
     - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค.63 อยู่ที่ระดับ 
84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5 ในเดือนก.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกัน ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโรค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถดำเนินการตามปกติ
     - ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนส.ค.63 อยู่ที่ระดับ 32.6 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค.63 โดยเป็นการฟื้นตัวขึ้นทุก
ภูมิภาค มีปัจจัยบวกสำคัญจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ต่อปี, รัฐบาล
มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ที่ปิดไปชั่วคราวได้กลับมาเปิดกิจการได้ และประชาชนสามารถออกมาทำกิจกรรมต่างๆ 
ได้ตามปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศปรับตัวลดลง 30 สตางค์/ลิตร
     - ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษไว้ที่ -0.1% โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด พร้อมกับคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับราว 0% นอกจากนี้ 
BOJ ยืนยันว่าจะยังคงดำเนินมาตรการจัดสรรเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบ