(เพิ่มเติม) ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 11 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 ราย โดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 1 ราย, ลิเบีย 2 ราย, โมซัมบิก 1 ราย, อิตาลี 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย, ปากีสถาน 1 ราย, เกาหลีใต้ 2 ราย, โอมาน 1 ราย และ คูเวต 1 ราย

รายที่ 1 มาจากสหรัฐอเมริกา เป็นพระสงฆ์ไทย อายุ 52 ปี มาถึงเมื่อวันที่ 14 พ.ย.63 เข้าพัก SQ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 12) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมุทรปราการ

รายที่ 2 และ 3 มาจากลิเบีย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 25 และ 26 ปี มาถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 เข้าพัก SQ ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 5) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองใหญ่

รายที่ 4 มาจากโมซัมบิก เป็นชายไทย อายุ 60 ปี อาชีพค้าขาย มาถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 เข้าพัก SQ ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 5) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สัตหีบ

รายที่ 5 มาจากอิตาลี เป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี มาถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 เข้าพัก SQ ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 12) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.บางละมุง

รายที่ 6 มาจากฝรั่งเศส เป็นชายสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 55 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 เข้าพัก ASQ ในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 5) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 7 มาจากปากีสถาน เป็นชายสัญชาติปากีสถาน อายุ 42 ปี อาชีพเกษตรกร มาถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 เข้าพัก ASQ ในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 (Day 4) พบเชื้อ มีไข้ ไอ และเจ็บคออาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 8 และ 9 มาจากเกาหลีใต้ เป็นหญิงไทย อายุ 33 ปี และชายไทยอายุ 40 ปี อาชีพพนักงานโรงงาน มาถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เข้าพัก SQ ในกรุงเทพฯ หญิงไทยตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 (Day 3) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่วนชายไทยตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 28 พ.ย.63 พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก

รายที่ 10 มาจากโอมาน เป็นหญิงสัญชาติโอมาน อายุ 23 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มาถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เข้าพัก ASQ ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 0) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 11 มาจากคูเวต เป็นชายสัญชาติคูเวต อายุ 28 ปี มาถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เข้าพัก AHQ ในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (Day 0) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เคยมีประวัติติดเชื้อเมื่อ 4 เดือนก่อน เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 3,977 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,454 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,523 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 3,800 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 117 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อรวม 62,562,948 ราย และเสียชีวิต 1,458,099 ราย โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงสุด 13,610,357 ราย ตามด้วยอินเดีย 9,390,791 ราย บราซิล 6,290,272 ราย รัสเซีย 2,242,633 ราย และ ฝรั่งเศส 2,208,699 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 151