สวนดุสิตโพล พบคนส่วนใหญ่เห็นว่าถึงเวลาปรับครม. หลังยังไม่พอใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าวการปรับ ครม." กลุ่มตัวอย่าง 1,269 คน สำรวจระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนพอใจผลงานของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาของโรคโควิด-19 มากที่สุดในสัดส่วน 50.80% ขณะที่ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนยังไม่พอใจหรือต้องปรับปรุงมากสุดเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในสัดส่วน 61.15%

โดยประชาชนค่อนข้างพึงพอใจกับผลงานรัฐบาล กรณี โควิด-19 ในสัดส่วนมากสุด 43.58% เพราะมีมาตรการที่เข้มงวด ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถ ประชาชนส่วนมากให้ความร่วมมือ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัดส่วน 67.85% เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าแพง ประชาชนลำบาก คนตกงาน ว่างงาน หนี้สินเยอะ อยากให้มืออาชีพเข้ามาทำงาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถมาแก้ปัญหา คัดเลือกคนที่เหมาะสม ฯลฯ

ภาพรวมประชาชนพอใจต่อการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล แต่ยังไม่พอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่าใดนัก อยากให้มีการปรับ ครม. เพราะหลายกระทรวงยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคพลังประชารัฐ ที่นับวันก็จะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเองก็กระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล จนทำให้ต้องยกเลิกการประชุมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลายฝ่ายจึงจับตามองว่าการปรับ ครม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้น่าจะกระทบต่อโควต้าของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน และเป็นการปรับ ครม. ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ โดยใช้ผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งนักการเมืองและคนนอกเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ