(เพิ่มเติม2) ECONOMIC FOCUS: เดือน ธ.ค.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    1 ธ.ค.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
    2 ธ.ค.     ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
    2 ธ.ค.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
            (กนง.) ฉบับย่อ
    3 ธ.ค.     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
    3 ธ.ค.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
    4 ธ.ค.     กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ 
   สัปดาห์ที่ 2     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
    8 ธ.ค.     สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก  
   สัปดาห์ที่ 3     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, 
            ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  
   สัปดาห์ที่ 4     กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
    23 ธ.ค.     ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2563 
   สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
   สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
            ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค  
    30 ธ.ค.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Symbol: CAL