ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2563
                      
 ธันวาคม 2562                                                         
 13 ธ.ค.-18 ก.พ.   SPORT   เสนอซื้อ     305,139,946 หุ้น หุ้นละ 0.17 บาท                         
 27 ธ.ค.-03 ก.พ.   ROBINS  เสนอซื้อ     512,852,985 หุ้น หุ้นละ 66.50 บาท                        

 มกราคม 2563                                                         
 02 ม.ค.-05 มี.ค.   CNS    เสนอซื้อ     305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท                         

 มกราคม 2563                                                         
 23 ม.ค.       GOLD   XD       หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            NUSA-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                      
            CPW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.021 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SSTRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2606 บาท (รอบ 1 ก.ค.-25 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 24 ม.ค.       VI    XR       1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 11 - 17 ก.พ. 2563)                  
            NUSA-W3  XE       1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ก.พ. 2563)                 
 27 ม.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            TLGF   XD       หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            ERWPF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.2528 บาท เป็นหุ้นละ 9.1705 บาท                    
                         ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน                         
 28 ม.ค.       TSC    XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            STAR-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                      
 29 ม.ค.       YCI    XR       1 : 2 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 19 - 25 ก.พ. 2563)                 
            STAR-W3  XE       1 : 1 @ 4.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 6 - 20 ก.พ. 2563)                 
            QHOP   XN       หุ้นละ 0.15 บาท                                
 30 ม.ค.       SCB    XD       หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            SCB-P   XD       หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            UV    XD       หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         

 กุมภาพันธ์ 2563                                                        
 01 ก.พ.       TWZ-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 04 ก.พ.       WP    XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            MGE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 05 ก.พ.       TAPAC   XD       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
 06 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
            KTIS   XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            AOT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 07 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 08 ก.พ.       GJS-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
            PDJ-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 12 ก.พ.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 13 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 14 ก.พ.       GOLD   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            TLGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            UV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 17 ก.พ.       NEX    XR       4 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 11 - 17 มี.ค. 2563)                  
 19 ก.พ.       UKEM-W2  XE       1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 2563)              
            NUSA-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 20 ก.พ.       KWG    XR       1.7561 : 1 (จองซื้อ 13 - 19 มี.ค. 2563)                     
            WP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 21 ก.พ.       KTIS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 22 ก.พ.       STAR-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 28 ก.พ.       PICO   XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
            IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
            METCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          

 มีนาคม 2563                                                         
 04 มี.ค.       KSL    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            T     XR       10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)                 
 20 มี.ค.       KSL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            PICO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
 24 มี.ค.       TAPAC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        

 เมษายน 2563                                                         
 02 เม.ย.       IRCP   XR       5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)