PPPM เผยผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A อนุมัติเปลี่ยนทรัพย์สินหลักประกัน

บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ได้พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินเปล่า จังหวัดสมุทรสงคราม รวมจำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ออกจากการเป็นหลักประกัน และนำเครื่องจักรมูลค่า 129.41 ล้านบาท ที่จังหวัดสงขลา มาจดจำนองเป็นหลักประกันแทน


Symbol: PPPM