ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 118,750 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ 
มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 118,750 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 59,418 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,115 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 684 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.77% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้ 
     Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-2 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ 
NET OUTFLOW 684 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 684 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,823 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ 
ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 0.4% (YoY) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.2% ทั้งนี้ตลาดติดตาม
ผลการประชุม กนง. ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารหนี้ไทย        04-08-2020     %Change     
มูลค่าการซื้อขาย        118,750.20 ลบ.          
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  0.47 %     +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    0.50 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    0.77 %     -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) 
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change     
ตั๋วเงินคลัง              0.00      -100 %
พันธบัตรรัฐบาล          22,578.00      +57 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          92,291.59      +348 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ         1,274.70      +659 %
หุ้นกู้เอกชน            1,897.81      -49 %
พันธบัตรต่างประเทศ          0.00        n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า