โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563

     รายงาน 10 อันดับของโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 
สูงสุดประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 13.39%
     สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 ที่ 54,716 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 
10 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายรวม มูลค่าสูงสุด ได้แก่        

อันดับ ชื่อย่อโบรกเกอร์ มาร์เก็ตแชร์(%)
 1   PHATRA     13.39%  
 2   CGS-CIMB     6.23%   
 3   FSS       5.65%   
 4   CS        5.22%   
 5   BLS       4.99%   
 6   KINGSFORD    4.87%   
 7   YUANTA      4.61%   
 8   SCBS       4.56%   
 9   MBKET      4.55%   
 10  JPM       4.16%