(เพิ่มเติม2) ECONOMIC FOCUS: เดือน ก.ย.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     ก.ย.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
    1 ก.ย.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
    3 ก.ย.     กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ 
   สัปดาห์ที่ 2     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
    8 ก.ย.     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
    8 ก.ย.     สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก 
    9 ก.ย.     ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
   สัปดาห์ที่ 3     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, 
            ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
   สัปดาห์ที่ 3     กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
   สัปดาห์ที่ 4     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
            ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
   สัปดาห์ที่ 4     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
    23 ก.ย.     ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2563
    28 ก.ย.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี(BOT Symposium 2020)    
    30 ก.ย.     ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
	

 
Symbol: CAL