บล.ภัทร ออก DW อ้างอิง SCB,STEC,VGI,WHA,SET50 Index,ADVANC,PTG,RS จ่อเทรดพรุ่งนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ภัทร (PHATRA) จะเสนอขายใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 9 หลักทรัพย์ อ้างอิง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC), บมจ.วีจีไอ (VGI), บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA), ดัชนีราคา SET50 Index, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และบมจ.อาร์เอส (RS) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย) (จุด/บาท) (DW:หุ้นอ้างอิง)
SCB06C2010A  SCB      40.00   92.00    7 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
STEC06C2010A  STEC     40.00   19.00   3.5 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
VGI06C2010A  VGI      40.00   10.20    2 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
WHA06C2010A  WHA      40.00   4.00   0.8 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
S5006C2009A  SET50 Index  40.00   1,150 0.05556 : 1   29 พ.ค.63  2 ต.ค.63
ADVA06C2010A  ADVANC    40.00  250.00    13 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
S5006P2009A  SET50 Index  40.00    650 0.07692 : 1   29 พ.ค.63  2 ต.ค.63
PTG06C2010A  PTG      40.00   20.00   3.5 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63
RS06C2010A   RS      40.00   15.00    4 : 1   29 พ.ค.63  2 พ.ย.63

บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct listing)

ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อ ขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50U20 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บล.ภัทร ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563