ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 พฤศจิกายน 2563                                                         
 16 พ.ย.-23 ธ.ค.   MK     เสนอซื้อ      886,078,048 หุ้น หุ้นละ 3.10 บาท                         

 พฤศจิกายน 2563                                                         
 24 พ.ย.       BCPG-W1  หลักทรัพย์ใหม่    89,236,041 หน่วย                               
            BCPG-W2  หลักทรัพย์ใหม่    89,236,041 หน่วย                               
            ALT    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            HREIT   XD        หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            PLANB   XD        หุ้นละ 0.0773 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            HYDRO   XR        5 : 1 @ 0.14 บาท (จองซื้อ 21-25 ธ.ค. 2563)                   
            BKER    XN        หุ้นละ 0.13 บาท                                
            ALT-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย   -                                      
 25 พ.ย.       AIMCG   XD        หุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            AIMIRT   XD        หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            AMATAR   XD        หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BGC    XD        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BROOK   XD        หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            GPI    XD        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IMPACT   XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            LHK    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MNIT    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            S11    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SEAFCO   XD        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SPRIME   XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            UAC    XD        หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            UTP    XD        หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            YGG    XD        หุ้นละ 0.125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            ALT-W1   XE        1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ธ.ค. 2563)                 
            FMT    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)             
                          Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited               
                          ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)               
                          Fine Metal Technologies Public Company Limited                
                          ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ                               
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
 26 พ.ย.       BKI    XD        หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BOFFICE  XD        หุ้นละ 0.1512 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            FUTUREPF  XD        หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ICN    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            KIAT    XD        หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                          หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PRM    XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            STA    XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SUPEREIF  XD        หุ้นละ 0.21479 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            TVD    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            WHA    XD        หุ้นละ 0.0367 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            WHART   XD        หุ้นละ 0.0638 บาท (รอบ 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            WHAUP   XD        หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BTSGIF   XN        หุ้นละ 0.134 บาท                                
            PRIME-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย   -                                      
            PRIME-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย   -                                      
            TMILL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 27 พ.ย.       EPG    XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            KAMART   XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SPI    XD        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            STGT    XD        หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SUTHA   XD        หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            TNH    XD        หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            AS     XW        5 : 1                                    
            PRIME-W1  XE        1 : 1.3946 @ 1.0752 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)              
            PRIME-W2  XE        1 : 1.3095 @ 1.5273 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)              
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            META-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์                                         
 30 พ.ย.       CPTGF   XD        หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EGATIF   XD        หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            KBSPIF   XD        หุ้นละ 0.245 บาท (รอบ 18 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            SKN    XD        หุ้นละ 0.1687 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            SNP    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TTLPF   XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1227 บาท (รอบ 14 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          

 ธันวาคม 2563                                                          
 01 ธ.ค.       BRRGIF   XD        หุ้นละ 0.02681 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            SPF    XD        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            TFI    XR        1 : 6 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 18-24 ธ.ค. 2563)                   
            TFI    XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน                        
            BRRGIF   XN        หุ้นละ 0.16 บาท                                
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 02 ธ.ค.       HPF    XD        หุ้นละ 0.102 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            M-II    XD        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MNIT2   XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MNRF    XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            M-STOR   XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            TFFIF   XD        หุ้นละ 0.1014 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            B-W3    XE        1 : 0.12024 @ 4.99 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 - 25 ธ.ค. 2563)              
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.168 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 03 ธ.ค.       CTARAF   XD        หุ้นละ 0.0795 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            GVREIT   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            JAS    XD        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            KPNPF   XD        หุ้นละ 0.1108 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            SSC    XD        หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            CTARAF   XN        หุ้นละ 0.0458 บาท                               
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 04 ธ.ค.       OTO    XD        หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            CHO-W2   XE        1 : 1 @ 0.86 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 ธ.ค. 2563)                 
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            RJH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 08 ธ.ค.       ALT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1923 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            ZEN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 09 ธ.ค.       FPT    XD        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            OISHI   XD        หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            B52    XW        8 : 1                                    
            AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            GPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            PLANB   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0773 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            S11    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SEAFCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SNP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SO     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            STA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            STGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            TVD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            UAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            UTP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0367 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            YGG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
 14 ธ.ค.       FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1418 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0638 บาท (รอบ 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
 15 ธ.ค.       SKN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1687 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21479 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 16 ธ.ค.       MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 17 ธ.ค.       BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1512 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            EP-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 18 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02681 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            JAS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            SPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
 19 ธ.ค.       ALT-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 21 ธ.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0795 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.245 บาท (รอบ 18 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1108 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1014 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
 22 ธ.ค.       W     XW        2.5 : 1                                   
 23 ธ.ค.       MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            OTO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            PRIME-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
            PRIME-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      
 24 ธ.ค.       M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
 25 ธ.ค.       HPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.102 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 31 ธ.ค.       CHO-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                      

 มกราคม 2564                                                          
 04 ม.ค.       JUTHA   XR        3 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20-26 ม.ค. 2564)                   
            JUTHA-P  XB        -                                      
 22 ม.ค.       KIAT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                          หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            

 กุมภาพันธ์ 2564                                                         
 08 ก.พ.       IRC    XD        หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
 11 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 25 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ