สปป.ลาวเตือนประชาชนระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

กระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาวเรียกร้องให้ประชาชนเพิ่มความระวัดระวัง และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกภายในประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกรวม 4,849 ราย และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในนครเวียงจันทน์

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศ