SPCG ปันผลในอัตรา 0.55 บ./หุ้น XD 24 ส.ค.

     บมจ.เอสพีซีจี (SPCG) แจ้งการจ่ายปันผล

เรื่อง                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                          : 07 ส.ค. 2563
ชนิดการปันผล                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)               : 25 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 24 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                  : 0.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                        : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                             : 04 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                             :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

 
Symbol: SPCG