COVID-19: รฟท.ปรับแผนเดินรถเส้นทางสายใต้ เริ่ม 30 มี.ค.นี้ หลังยะลาประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปรับแผนการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มี.ค.2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่างๆ เข้า-ออก พื้นที่จ.ยะลาได้

ดังนั้นการรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ-สุไหงโกลก) ปรับการเดินทางเป็น กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ และงดเดินขบวนรถเร็ว 171/172 (กรุงเทพ-สุไหงโกลก)/ ขบววนรถเร็ว 169/170 (กรุงเทพ-ยะลา)/ ขบวนรถด่วน 41/42 (กรุงเทพ-ยะลา) และขบวนรถโดยสารท้องถิ่น 16 ขบวน (สถานีหาดใหญ่-สถานีสุไหงโกลก)