สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 20 เม.ย.63

     ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ XD    ชื่อหุ้น           ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 เม.ย.63  ACG           0.04 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  AMATAV          0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  CK            0.20 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  JAS           1.48 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  KWC           9.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  L&E           0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  PR9           0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  SFLEX          0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  TNL           0.55 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  WACOAL          1.90 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
20 เม.ย.63  WIIK           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63       -
21 เม.ย.63  AQUA           0.03 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  BBL           5.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
21 เม.ย.63  BTNC           0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  BTS           0.15 บาท   เงินสด  1 เม.ย.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63   ปันผลพิเศษ
21 เม.ย.63  ICC           0.70 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  INSET          0.115 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   5 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  LHSC          0.1000 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-29 ก.พ. 63  30 เม.ย.63       -
21 เม.ย.63  MTC           0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  QHPF          0.1000 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-29 ก.พ. 63  30 เม.ย.63       -
21 เม.ย.63  SCG           0.061 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  S & J          1.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
21 เม.ย.63  TPCORP          0.44 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  30 เม.ย.63       -
22 เม.ย.63  ALLA           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  AMATA          0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  BEM           0.09 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  CMO           0.075 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  CRD           0.012 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   5 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  CSR           1.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  OCC           0.25 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  HMPRO          0.21 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  KWM           0.06 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  M            1.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  PB            1.09 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  SPC           1.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
22 เม.ย.63  SPI           0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  BROOK          0.03 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  EKH           0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  FE           10.00 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  IVL           0.175 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  NVD           0.04 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  PG            0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   7 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  PPM           0.018 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  SINGER          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  SPALI          0.60 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  TFMAMA          1.10 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  TFMAMA          1.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
23 เม.ย.63  YUASA          0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  BCH           0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  CKP           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  IHL           0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   12 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  ILINK          0.03 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  KUMWEL          0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  RICHY          0.058 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  SABINA          0.62 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   8 พ.ค.63       -
24 เม.ย.63  TLGF          0.2556 บาท   เงินสด       1 ธ.ค.62 - 29 ก.พ.63   18 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  AKP           0.032 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  AMARIN          0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   12 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  APCO          0.0950 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  BLA           0.33 บาท   เงินสด             กำไรสะสม       -       -
27 เม.ย.63  CMAN           0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   14 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  III           0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  TEAMG          0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  TISCO          7.75 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
27 เม.ย.63  TISCO-P         7.75 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  BAFS           1.02 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  EPCO           0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  GUNKUL         0.136 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   15 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  SIS           0.55 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  SYMC          0.021 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63       -
28 เม.ย.63  WPH          0.0579 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  CPALL          1.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  MANRIN          0.47 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  MATI           0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  MFC           1.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  NER           0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  NNCL           0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  PIMO          0.018 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  SKR           0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  SONIC          0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  STA           0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
29 เม.ย.63  TOPP           5.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  AHC           0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  BIG           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  BJC           0.73 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  CHG           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  CPR           0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  ECF          0.0167 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  LHFG          0.045 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  LPH           0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  MFEC           0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  MITSIB        0.00397 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  MITSIB           14 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  PJW           0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   18 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  PRAKIT          0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  PRM           0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  SAUCE          1.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  SC            0.19 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  SWC           0.25 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  TPAC          0.125 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  TSR           0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  TVI           0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  VRANDA          0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   14 พ.ค.63       -
30 เม.ย.63  WHAUP          0.16 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   ASIAN          0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   BGC           0.142 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   FPI           0.045 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   ICHI           0.35 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   ILM           0.46 บาท   เงินสด        1 เม.ย.-31 ธ.ค.62   19 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   KUN           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   KUN            25 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   LRH           0.43 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   LST           0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   MM           0.058 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   NYT           0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   RPH           0.07 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   S            0.045 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   21 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPCH          0.123 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   TPOLY         0.06881 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   20 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   UPOIC          0.025 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
5 พ.ค.63   VNT           1.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   AI            0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   BSM           0.01 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   CI           0.0155 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   COLOR          0.04 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   HUMAN          0.06 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   JSP           0.005 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   LH            0.40 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   MOONG          0.26 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   OSP           0.65 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   PF       0.011111111160 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   PF             10 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
7 พ.ค.63   THREL          0.13 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62       -       -
7 พ.ค.63   TWPC          0.134 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   APCS           0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   COM7           0.60 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   COM7           0.20 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63   ปันผลพิเศษ
8 พ.ค.63   MODERN          0.12 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   NPK           0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SEAFCO          0.11 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SSSC          0.165 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   29 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SST       0.0111111111 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   SST            10 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TC            0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TC            0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   TPS           0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   VIBHA          0.045 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
8 พ.ค.63   WHA          0.0535 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   ANAN          0.0265 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   CHO           0.021 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   COMAN          0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   FMT           1.625 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   26 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   KAMART          0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   26 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   SENA         0.171637 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   22 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   SYNTEC          0.05 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   29 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   TRT           0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
11 พ.ค.63   TRU           0.12 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   AP            0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   27 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   MK            0.11 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   NEW           0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   SIAM           0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   SPA           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
12 พ.ค.63   SPA             2 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   25 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63   CHAYO        0.0037037 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63   CHAYO           15 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63   FNS           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   27 พ.ค.63       -
13 พ.ค.63   SMIT           0.20 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   28 พ.ค.63       -
18 พ.ค.63   NOBLE          2.20 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   28 พ.ค.63       -
19 พ.ค.63   HFT           0.13 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   10 มิ.ย.63       -
4 มิ.ย.63   ALL          0.1000 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 มิ.ย.63       -
4 มิ.ย.63   ALL           3.50 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 มิ.ย.63       -