ราคาทองวันนี้ปรับ 6 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 26,300.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ครั้งที่         รับซื้อ       ขายออก         รับซื้อ       ขายออก  เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1      26,150.00    26,250.00    25,681.04    26,750.00      0
2      26,200.00    26,300.00    25,726.52    26,800.00     50
3      26,150.00    26,250.00    25,681.04    26,750.00    -50
4      26,200.00    26,300.00    25,726.52    26,800.00     50
5      26,150.00    26,250.00    25,681.04    26,750.00    -50
6      26,200.00    26,300.00    25,726.52    26,800.00     50