COVID-19: ดูไบขยายเวลาประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงออกไปอีก 1 สัปดาห์

ดูไบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศขยายเวลาการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงออกไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ UAE ได้ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. เพื่อทำการฆ่าเชื้อ แต่เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ดูไบประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขณะนี้ UAE มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,825 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 35 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค รองจากซาอุดีอาระเบีย