กสทช.เผยยอดขอรับสิทธิโทรฟรี 100 นาทีตั้งแต่ 1-13 พ.ค.จำนวน 11.96 ล้านเลขหมาย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ยอดประชาชนที่ได้รับสิทธิโทรฟรี 100 นาที 45 วัน ทุกเครือข่าย ของรัฐบาล กสทช. และ 6 ค่ายมือถือ ซึ่งได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท ทีโอที และเพนกวิน ระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค.63 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11.96 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น มือถือแบบเติมเงิน 8.99 ล้านเลขหมาย รายเดือน 2.97 ล้านเลขหมาย เมื่อแยกตามค่ายแบ่งเป็น เอไอเอส 6.91 ล้านเลขหมาย ทรู 3.08 ล้านเลขหมาย ดีแทค 1.84 ล้านเลขหมาย แคท 0.12 ล้านเลขหมาย ทีโอที 4,645 เลขหมาย และเพนกวิน 1,488 เลขหมาย

สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ขอรับสิทธิยังสามารถกดขอรับสิทธิได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.63 เวลา 24.00 น. โดยกด *170*ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิม # โทรออก ใช้งานได้ 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ sms ยืนยัน

เงื่อนไขของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการนี้ คือ เป็นประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะใช้ซิมในระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 มี.ค.63 ได้รับ 1 สิทธิต่อ 1 ค่าย เช่น มีเลขหมายโทรศัพท์มือถือ 3 เลขหมาย 3 ค่าย ได้รับสิทธิทั้ง 3 เลขหมาย ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้ คือ บุคคลต่างชาติ และนิติบุคคล

นายฐากร กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงโควิด-19 ระบาด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการแบบเติมเงินซึ่งจากข้อมูลพบว่า 70% เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการที่อยู่ในเมือง ที่ต้องโทรกลับบ้าน โทรหา พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง หรือติดต่อสื่อสารกันโดยใช้การโทรติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเสียง เพื่อสอบถามข่าวคราว พูดคุย ในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ในช่วงเวลานี้ แม้เราจะอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำเพื่อสังคมส่วนรวม แต่การงานและความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวยังเป็นไปด้วยดี ด้วยเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

"สำนักงาน กสทช. คาดหวังว่า โครงการทั้งหมดที่ รัฐบาล และ กสทช. ดำเนินการ จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการทางโทรคมนาคมที่เพียงพอ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการหยุดอยู่บ้าน ให้ประชาชนทำงานที่บ้านของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19" นายฐากร กล่าว