COVID-19: "ฮุนเซน"สั่งยกเลิกจัดงาน"เทศกาลน้ำ"ปีนี้ หวั่นโควิดระบาด

รัฐบาลกัมพูชาประกาศยกเลิกการจัด"เทศกาลน้ำ"ในปีนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีคำสั่งยกเลิกจัดงานดังกล่าว ตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝ่ายจัดงานเทศกาลแห่งชาติและระหว่างประเทศของกัมพูชา

ทั้งนี้ เทศกาลน้ำ เป็นเทศกาลประจำปีของกัมพูชา โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. ซึ่งเทศกาลนี้คล้ายประเพณีลอยกระทงของไทย และจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ำโขงและทะเลสาบโตนเลสาบ ที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวกัมพูชา

กัมพูชาเผชิญกับการพุ่งขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 272 ราย