กรรมการบริหารอนาคตใหม่ ร้องศาลรัฐธรรมนูญเหตุไม่ได้รับข้อมูลจากกกต. เพื่อใช้ต่อสู้คดียุบพรรค

น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมด้วย นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 และทนายความ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดียุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ

น.ส.จารุวรรณ กล่าวว่า ตนเองมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาล เนื่องจากตนเองได้ยื่นคำขอเอกสารเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้คัดถ่าย ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้อำนาจโดยมิชอบทำผิดขั้นตอน ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาจเข้าข่ายความผิด มาตรา 157 และ มาตรา 13 ซึ่งตนเองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 และวันที่ 11 ก.พ.63 ต่อมา กขร.ได้แจ้งให้ตนเองทราบว่าได้มอบหมายให้องค์คณะที่ 3 เป็นองค์คณะที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งให้ กกต.ส่งข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์มาประกอบการพิจารณา ทำให้ตนเองไม่สามารถนำเอกสารมายื่นคำร้องคัดค้านใดๆ ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ.63 ตามเวลาที่กำหนดได้ จึงจำเป็นต้องมาขอความเป็นธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญรับทราบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการต่อสู้คดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย

"อยากให้ กกต.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม ปราศจากอคติใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติด้วย" น.ส.จารุวรรณ กล่าว