ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 พ.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 พฤษภาคม 2563                                                             
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ        101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท                          

 พฤษภาคม 2563                                                             
 28 พ.ค.       III-W1   หลักทรัพย์ใหม่      152,326,837 หน่วย                                
            APURE    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BKI     XD          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BRRGIF   XD          หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            CPN     XD          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPTGF    XD          หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EGATIF   XD          หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            ILM     XD          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            KAMART   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TFFIF    XD          หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TTLPF    XD          หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JCKH    XR          5 : 1 @ 0.35 บาท (จองซื้อ 22 - 26 มิ.ย. 2563)                   
            BRRGIF   XN          หุ้นละ 0.20 บาท                                 
            BCPG    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     34,989 หุ้น                                   
            WAVE    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     1,591 หุ้น                                    
            CHAYO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                         
            NOBLE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SANKO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TMILL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TSTE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 29 พ.ค.       BKKCP    XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CCP     XD          หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            LHHOTEL   XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            LHPF    XD          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            QHHR    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SEAFCO   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TIF1    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ENGY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PSTC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.010 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SYNTEC   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CKP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 30 พ.ค.       CI-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            NOK-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            SAWAD-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            SMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       

 มิถุนายน 2563                                                             
 01 มิ.ย.       ACE     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            HREIT    XD          หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SPF     XD          หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            FVC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            PPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SIRIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 02 มิ.ย.       CTARAF   XD          หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IMPACT   XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KPNPF    XD          หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MJLF    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            FVC-W2   XE          1 : 1.04545 @ 0.957 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มิ.ย. 2563)              
            CTARAF   XN          หุ้นละ 0.045 บาท                                 
            WHART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EFORL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            EFORL-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 04 มิ.ย.       LPN     XD          หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            WHABT    XD          หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            WHABT    XN          หุ้นละ 0.02 บาท                                 
            UAC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            DCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.031 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 05 มิ.ย.       UAC-W2   XE          1 : 1 @ 5.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2563)                  
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPNCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            GVREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JAS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            KGI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            POPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            THREL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 06 มิ.ย.       B52-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            TCJ-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 08 มิ.ย.       CRANE-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            RICHY-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            FTREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            JUBILE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TPRIME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1284 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 09 มิ.ย.       HPF     XD          หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            M-II    XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            MNIT2    XD          หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            MNRF    XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            M-PAT    XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            M-STOR   XD          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            CRANE-W1  XE          1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)                
            RICHY-W2  XE          1 : 1.22449 @ 2.246 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)            
 10 มิ.ย.       YCI     XR          1 : 2 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)                
            JAS-W3   XE          1 : 1.267 @ 3.392 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)             
            PROUD-W2  XE          1 : 1.174 @ 1.533 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)             
            AIMCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            AIMIRT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            B-WORK   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            CPNREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            HFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SUPEREIF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 11 มิ.ย.       LHK     XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            JMART    XW          9 : 1                                     
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            DIF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IVL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SEAFCO   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 12 มิ.ย.       AMATAR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            APURE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            OISHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            PF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ROJNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SUTHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 13 มิ.ย.       VIBHA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 15 มิ.ย.       UREKA    XW          3 : 1                                     
            ACE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            CCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            FUTUREPF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            JASIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 16 มิ.ย.       BRRGIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            CPTGF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EGATIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            TFFIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TTLPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 17 มิ.ย.       BKKCP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TIF1    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TH-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 18 มิ.ย.       JCK-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            LHHOTEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            LHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            QHHR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 19 มิ.ย.       JCK-W5   XE          1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)               
            CTARAF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IMPACT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KPNPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            LPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            MJLF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 23 มิ.ย.       WHABT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 24 มิ.ย.       VNG     XR          7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)                   
 25 มิ.ย.       MNIT2    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            MNRF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
 26 มิ.ย.       MAX     XR          8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)                  
            HREIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            M-II    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            M-STOR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 27 มิ.ย.       FVC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 29 มิ.ย.       HPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            M-PAT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 30 มิ.ย.       AMANAH-WA  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท                       
            CSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CSC-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            

 กรกฎาคม 2563                                                             
 01 ก.ค.       KWG     XR          - (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)                           
            UAC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 03 ก.ค.       CRANE-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            RICHY-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 08 ก.ค.       MINT    XR          -                                       
 09 ก.ค.       AEC     XR          2.50 : 1 @ 0.60 บาท (จองซื้อ 10 - 17 ส.ค. 2563)                 
            AEC     XW          2 : 1                                     
 13 ก.ค.       SELIC    XD          หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                      
            STANLY   XD          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 15 ก.ค.       ASN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 17 ก.ค.       ILM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 23 ก.ค.       SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                      
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          

 สิงหาคม 2563                                                             
 05 ส.ค.       DOHOME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 07 ส.ค.       PTL     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 10 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 11 ส.ค.       PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 19 ส.ค.       PLE     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 27 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    

 กันยายน 2563                                                             
 01 ก.ย.       ORI     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
 11 ก.ย.       PLE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 25 ก.ย.       ORI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม