"ไพบูลย์"เสนอตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาร่างแก้ไข รธน.ก่อนลงมติ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 121 วรรค 3 เพื่อวินิจฉัยรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับที่เสนอเข้ามาให้มีความชัดเจน ก่อนจะมีการลงมติรับหลักการ โดยให้จัดทำรายงานความเห็นจากทั้ง 3 ฝ่ายก่อนเสนอรัฐสภาโดยเร็ว