COVID-19: ไทยสมายล์ ทำการบินเส้นทางในประเทศตามปกติ จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง สกัดไวรัสโควิด

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทาง จนทำให้จำนวนผู้โดยสารโดยรวมลดลง อย่างไรก็ดี ไทยสมายล์เล็งเห็นว่ายังคงมีผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องการเดินทาง ทั้งภารกิจส่วนตัวและธุรกิจ รวมไปถึงการส่งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ไปยังจังหวัดต่างๆ ไทยสมายล์จึงยังคงให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศตามปกติ และขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยชีวิตของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

โดยเพิ่มมาตรการต่างๆ และกวดขันให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยทั้ง 7 มาตรการ และล่าสุดเราได้ดำเนินการจัดที่นั่งแบบที่เว้นที่ให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการใช้บริการของสายการบินไทยสมายล์ในทุกการเดินทางอีกด้วย

สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยัง เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และกระบี่ รวมทั้งสิ้น 10 เส้นทางรวม 476 เที่ยวบิน/สัปดาห์