COVID-19: ขสมก.เข้มมาตรการป้องกันโควิดทั้งพนักงานประจำรถ-ผู้โดยสาร-กำหนดที่นั่ง

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่ง ขสมก.ได้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้

1. ด้านพนักงานประจำรถ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

2. ด้านรถโดยสารประจำทาง

2.1 เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่านบนรถโดยสาร

2.2 ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น

2.3 กำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ซึ่งรถโดยสาร 1 คัน อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกิน 10 คน กรณีผู้ใช้บริการเต็ม พนักงานเก็บค่าโดยสารจะติดป้าย ข้อความ "ผู้ใช้บริการเต็ม โปรดใช้บริการรถคันถัดไป" บริเวณกระจกหน้ารถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

3. ด้านผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร

3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องนั่ง และยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง และ ขสมก.ได้สั่งการให้พนักงานนายตรวจ เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ที่ยืนจุดอำนวยความสะดวกบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)