ASIMAR ได้งานต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า 12 ลำ มูลค่า 139.2 ลบ.

บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) แจ้งว่าบริษัทได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด ในกลุ่มบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ให้ดำเนินการต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า แบบ Catamaran จำนวน 12 ลำ มูลค่างาน 139.2 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทได้ลงนามกับคู่สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 360 วัน