สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 3,272.48 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                    
                                         
สถาบัน             4,925.02   8.26   6,150.40  10.32  -1,225.39
นักลงทุนต่างประเทศ       19,602.62  32.88  22,875.11  38.37  -3,272.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        6,275.99  10.53   6,852.71  11.50   -576.73
นักลงทุนทั่วไป          28,808.97  48.33  23,734.38  39.81   5,074.59
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             4,920.40   8.48   6,131.88  10.56  -1,211.49
นักลงทุนต่างประเทศ       19,532.60  33.65  22,825.89  39.32  -3,293.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        6,275.52  10.81   6,852.14  11.80   -576.62
นักลงทุนทั่วไป          27,322.26  47.07  22,240.87  38.31   5,081.39
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน               4.62   0.30    18.52   1.19    -13.90
นักลงทุนต่างประเทศ         70.02   4.48    49.22   3.15    20.81
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          0.47   0.03     0.57   0.04    -0.11
นักลงทุนทั่วไป          1,486.71  95.19   1,493.51  95.63    -6.80

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,327.05 จุด ลดลง 19.64 จุด (-1.46%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 58,051 ล้านบาท

 
Symbol: SET MAI