ญี่ปุ่นเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามออนไลน์ก่อนเข้าประเทศ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบออนไลน์ ก่อนที่จะเดินเข้าประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

แบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าวนั้น จะใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้อื่นที่จะติดเชื้อโควิด-19 โดยจะใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในเที่ยวบินที่เดินทางมาลงที่สนามบินนาริตะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว

ปัจจุบัน แบบสอบถามเหล่านี้ได้มีการแจกให้กับผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นขณะที่อยู่บนเครื่องบินที่กำลังเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางเข้ามายังญี่ปุ่นจะสามารถตอบแบบสอบถามได้โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทาง จากนั้นผู้โดยสารจะได้รับคิวอาร์โค้ดที่ยืนยันว่าได้มีการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้งานเมื่อเดินทางมาถึงยังประเทศญี่ปุ่น

ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเปิดบริเวณชายแดนของประเทศรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 3 เดือนหรือนานกว่านั้น ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศด้วยวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังนี้ ด้านการแพทย์ วัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬา โดยการเดินทางเข้ามาทำธุรกิจในระยะเวลาต่ำกว่า 3 เดือนก็จะได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน