COVID-19: เลขาฯ UN เรียกร้องทั่วโลกช่วยเหลือแอฟริการับมือโควิด-19

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ออกโรงเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมช่วยเหลือทวีปแอฟริกาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

"ขณะนี้การแพร่ระบาดในแอฟริกายังคงอยู่ในช่วงต้นๆ และเรายังสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ความเป็นหนึ่งเดียวของทั่วโลกที่มีต่อแอฟริกาเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การฟื้นตัวในทวีปแห่งนี้ดีขึ้นกว่าเดิม" นายกูเตอร์เรสกล่าวผ่านทางวิดีโอสำหรับการสรุปนโยบายเรื่องผลกระทบของโควิด-19 ต่อทวีปแอฟริกา

นายกูเตอร์เรสเสริมว่า การยุติการแพร่ระบาดในแอฟริกาถือเป็นความสำคัญต่อการยุติการแพร่ระบาดทั่วโลกด้วย

"เรากำลังเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือจากนานาประเทศ เพื่อยกระดับระบบสุขภาพของแอฟริกา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีอาหารอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงวิกฤตทางการเงิน สนับสนุนการศึกษา ปกป้องตำแหน่งงาน รักษาครอบครัวและธุรกิจไม่ให้ล้มลง และช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้และการส่งออกของทวีปนี้" นายกูเตอร์เรสกล่าว

นายกูเตอร์เรสยังเสริมด้วยว่า ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาควรสามารถเข้าถึงวัคซีนและการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และราคาจับต้องได้

นายกูเตอร์เรสยังย้ำข้อเรียกร้องว่า งบประมาณการรับมือจากทั่วโลกควรคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของทั้งโลก โดยสำหรับแอฟริกา นั่นหมายถึงจะต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั่วโลกเป็นจำนวนเงินถึงกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าวซินหัวรายงาน