*TOG ปันผลในอัตรา 0.15 บ./หุ้น XD 09 เม.ย.

     สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 63)--บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) แจ้งการจ่ายปันผล

เรื่อง                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                          : 12 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)               : 10 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 09 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                  : 0.15
จ่ายจากกำไรสุทธิ                            : 0.09
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน               : 0.06
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                        : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                             : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                             :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม

 
Symbol: TOG