ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 2 มี.ค. 2564

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     ชนิด                ราคา (บาท)

     มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก.       2.10-2.25
     มันเส้น/100 กก.           
     - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา    680-715
     - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี     680-720
     มันอัดเม็ดแข็ง/100 กก.            -
     แป้งมันซูปเปอร์ไฮเกรด /100 กก.        -
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     ที่มา: กรมการค้าภายใน