สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย ยอดสะสม 16,377 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 19 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 19 ราย เป็นคนไทย 12 ราย ต่างชาติ 7 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,377 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 201,361 ราย

โดยวันนี้ ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้กลับมาเริ่มเปิดซื้อขายตามปกติเป็นวันแรกแล้ว หลังจากที่มีคำสั่งปิดตลาดไปตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.63 เนื่องจากพบว่ามีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นี้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานชาวเมียนมา