สหรัฐ-อียูสงบศึกภาษีชั่วคราว หวังสกัดจีน-คู่แข่งผลิตเครื่องบินรายใหม่

รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (5 มี.ค.) ว่า ได้ตกลงกับสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) ที่จะระงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันเป็นเวลา 4 เดือน หลังจากที่มีการสั่งเก็บภาษีดังกล่าวจากข้อพิพาทเรื่องการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน โดยสหรัฐและอียูพยายามที่จะหันมาร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่รุกเข้าสู่ตลาดการบินพลเรือน อาทิ บริษัทของจีน

ก่อนหน้านี้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้อนุมัติให้สหรัฐและอียูเก็บภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันได้ในการยุติข้อพิพาทเรื่องการให้เงินอุดหนุนการผลิตเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งและบริษัทแอร์บัส โดยสหรัฐสามารถเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากอียูมูลค่าราว 7.5 พันล้านดอลลาร์ และอียูสามารถเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่าเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐและอียูระบุในแถลงการณ์ร่วมกันว่า การระงับเก็บภาษีนำเข้าเป็นเวลา 4 เดือนนั้นจะมีผลกับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมด รวมถึงภาษีนำเข้าเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องบิน ซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถให้ความสำคัญกับการแก้ไขความขัดแย้งที่ดำเนินมายาวนานเหล่านี้ใน WTO ได้

ทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะหาทางออกผ่านทางการเจรจา ซึ่งจะรวมถึงการแก้ไขการปฎิบัติด้านการค้าที่บิดเบือน และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากคู่แข่งรายใหม่ๆ ในธุรกิจผลิตเครื่องบิน

บรรดาผู้สังเกตการณ์ระบุว่า มีความวิตกกันว่าความขัดแย้งด้านการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและอียู อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัทเครื่องบินพาณิชย์แห่งประเทศจีน (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd.)