สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 19 ราย ลดลงจากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 14 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 6 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,272 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 195,861 ราย