BIG LOT: เช้านี้ KTC มูลค่าสูงสุด 528.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.18 บ./หุ้น

ปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 11 หลักทรัพย์ 15 รายการ
พบ KTC มีมูลค่าสูงสุด 528.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.18 บาท
     รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ 
พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 11 หลักทรัพย์ 15 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์  รายการ    จำนวนหุ้น     มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์
                   (พันบาท)   (บาท)
KTC      3   8,500,000  528,500.00   62.18  1.00
BEC      1  25,000,000  320,000.00   12.80  1.00
CPALL-F    1   2,147,700  137,452.80   64.00  1.00
SPC      1   1,200,000   66,960.00   55.80  1.00
STARK     2   6,000,000   26,760.00   4.46  1.00
KCE      2    200,000   16,350.00   81.75  0.50
SNJ      1    587,108   15,118.03   25.75  1.00
HMPRO     1   1,000,000   14,456.00   14.46  1.00
ADVANC     1    20,000   3,940.00  197.00  1.00
W       1    640,000   3,008.00   4.70  1.00
NEWS      1   5,000,000    215.00   0.04  1.00

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย