โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564

     รายงาน 10 อันดับของโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 
สูงสุดประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 16.94%
     สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ 73,548.06 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 
10 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายรวม มูลค่าสูงสุด ได้แก่        

อันดับ ชื่อย่อโบรกเกอร์ มาร์เก็ตแชร์(%)
 1  PHATRA     16.94%  
 2  KGI       6.02%   
 3  FSS       5.66%   
 4  KINGSFORD    5.10%   
 5  MBKET      4.79%   
 6  BLS       4.79%   
 7  YUANTA      4.65%   
 8  JPM       4.56%   
 9  KS        4.44%   
 10 CGS-CIMB     3.84%