สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนโควิดของ "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้ให้การอนุมัติวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเมื่อวันเสาร์ (27 ก.พ.)

การอนุมัติดังกล่าวส่งผลให้วัคซีนของ J&J เป็นวัคซีนตัวที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน (EUA) ในสหรัฐ ตามหลังวัคซีนของไฟเซอร์-บิออนเทค และของโมเดอร์นา

นอกจากนี้ วัคซีนของ J&J ยังนับเป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดเพียงเข็มเดียว ซึ่งจะถูกใช้งานในสหรัฐเป็นตัวแรก

FDA ระบุว่า หลังจากที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้ว วัคซีนของ J&J จะได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายให้กับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป