ครม.อนุมัติต่อเวลาผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบก E5 ให้เอ็กซอนฯ อีก 10 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 (นอกพื้นที่โคราช) ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2574

ทั้งนี้คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ และได้ยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้รับสัมปทานจึงมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขทั่วไปในขณะนั้นได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งข้อเสนอแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาผลิตที่ขอต่อมีความเหมาะสมกับศักยภาพแปลงสำรวจและผลประโยชน์ที่เสนอให้กับรัฐมีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว

สำหรับผลประโยชน์ต่อประเทศคือ รายได้ที่รัฐจะได้รับเป็นค่าภาคหลวงประมาณ 12.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมประมาณ 11.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลประโยชน์พิเศษที่ผู้รับสัมปทานเสนอให้รัฐอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นโบนัสการลงนาม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิตจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น 25.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ