ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,610 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,610 ล้านบาท 
ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 15,780 ล้านบาท 
2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 537 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 142 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.27%  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

>> ภาพรวมของตลาดในวันนี้ <<
     Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 142 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก NET SELL 142 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ 
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ประกาศปรับลดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนธ.ค. 66 จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 0.3% เป็นปรับตัวขึ้น 
0.2% (YoY) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 66 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงาน
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ ประจำเดือนม.ค. ในวันพรุ่งนี้ 

>> สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ <<
ตลาดตราสารหนี้ไทย           12-02-2024   Change     
มูลค่าการซื้อขาย            52,461.51 ลบ.          
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน      2.25 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี       2.27 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี       2.27 %   0.00 %

>> มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) <<
ประเภทตราสาร               ล้านบาท   Change     
ตั๋วเงินคลัง               13,609.63  -2243 %
พันธบัตรรัฐบาล              16,117.03   +47 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล              0.00    n/a
พันธบัตร ธปท.              12,569.58    +8 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ              39.90    n/a
หุ้นกู้เอกชน                3,830.66   -39 %
พันธบัตรต่างประเทศ              0.00    n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า